Uroczystość odpustowa w Szczuczynie

Uroczystość odpustowa w Szczuczynie

15 września wspólnota parafialna pw. św. Teresy w Szczuczynie przeżywała uroczystość odpustową, która była również połączona z wizytacją kanoniczną parafii. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji grodzieńskiej - ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości obecni byli również księża z dekanatu, także Ci pochodzący z parafii - księża i siostry zakonne oraz – już tradycyjnie – kapłani prawosławni. Warto również wspomnieć o dwóch ważnych punktach tej uroczystości. Pierwszym z nich było wniesienie do parafialnej świątyni relikwii św. Teresy z Aviala - patronki kościoła. Drugim istotnym punktem było poświęcenie przez księdza biskupa nowej kaplicy w klasztorze pijarskim.

Fot: grodnensis.by