Pijarskie Dni Młodzieży na Białorusi

Pijarskie Dni Młodzieży na Białorusi

W dniach 7–9 listopada w Szczuczynie miało miejsce coroczne spotkanie białoruskiej młodzieży pijarskiej. Zgromadziło ok. 60 osób z Lidy i Szczuczyna, którzy mieli okazję na nowo odkryć dla siebie tożsamość Syna Bożego - Jezusa Chrystusa.

Spotkanie ubogacały specjalne konferencje, które wygłosili zaproszeni goście. Nie zabrakło również stałych elementów, jakimi były różne nabożeństwa oraz codzienne Eucharystie. W ramach integracyjnej części spotkań pijarscy animatorzy zorganizowali różne konkursy, zabawy, gry terenowe no i oczywiście – tańce. 

W tym roku dla uczestników dni młodzieży zostały przygotowane także warsztaty, w których każdy mógł się wykazać swoimi zdolnościami, aktywnością i kreatywnością.

W związku z tym, że listopad jest miesiącem modlitwy za zmarłych, na jednym z cmentarzy szczuczyńskich odbyło się nabożeństwo światła.

Pijarskie Dni Młodzieży w Szczuczynie od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród pijarskiej młodzieży. Jest to naprawdę dobry czas, aby podzielić się swoim świadectwem wiary, poznać nowych przyjaciół i połączyć się ze wszystkimi we wspólnej modlitwie, radości i zabawie.