Złoty Krzyż Zasługi dla s. Susi Ferfogli

Złoty Krzyż Zasługi dla s. Susi Ferfogli

20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie medalu Złoty Krzyż Zasługi s. Susi Ferfogli, który został nadany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

S. dr hab. Susi Ferfoglia została uhonorowana za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej, obecnie jest pracownikiem Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. 

Ponadto jest ściśle związana z parafią pijarów w Krakowie na Wieczystej, gdzie należy do bezhabitowego zgromadzenia Wspólnota Loyola, które znajduje się na terenie parafii oraz dyrygentem chóru parafialnego Gaudete. Chór jest często zapraszany do oprawy muzycznej podczas święceń pijarskich i innych uroczystości.