Otwarcie i poświęcenie budynku CKC

Otwarcie i poświęcenie budynku CKC

W ostatnią niedzielę, 24 listopada, w parafii św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie odremontowanego budynku, w którym mieści się Centrum Kultury Calasanz. Eucharystii tego dnia przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, który również wygłosił kazanie.

Świetlica dla dzieci działająca przy parafii zapoczątkowała swoją działalność w 1993 r. Zainicjował ją śp. o. Andrzej Szczepaniak, przy współpracy z parafialnym zespołem charytatywnym „Cor cordis”. Na początku b.r. rozpoczęły się prace przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku parafialnego, oraz remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką tego budynku. Zostały one częściowo zrealizowane z pieniędzy unijnych za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Prace obejmowały m.in. termomodernizację budynku, odmalowanie i przystosowanie sal zajęciowych do potrzeb dzieci, młodzieży, seniorów, a także osób z ograniczeniami sprawności ruchowej. To z myślą o nich została zamontowana winda umożliwiająca korzystanie z obiektu. W pomieszczeniach znajduje się także nowe wyposażenie, które umożliwia w pełny sposób wykorzystywać potencjał i zapał dzieci podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Centrum Kultury Calasanz.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną Eucharystią w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk. Obecni również byli ks. Bogdan Żygadło – Dziekan Dekanatu, o. Mateusz Pindelski – Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, o. Stefan Wojda – były proboszcz parafii, który rozpoczął starania o remont obiektu oraz gospodarze – o. Piotr Różański – Rektor Wspólnoty, dyrektor CKC oraz Proboszcz – o. Grzegorz Sekuła. Było to niewątpliwie ważne wydarzenie dla całego miasta, dlatego nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych na czele z Jerzym Łużniakiem – Prezydentem Miasta Jelenia Góra. Prezydent zaznaczył, jak wielkie znaczenie dla miasta pełni Centrum Kultury Calasanz, nie tylko dla najmłodszych, ale także dla seniorów. Następnie zaproszeni goście udali się do salki teatralnej, w której mogli obejrzeć występ grupy tanecznej. Po nim ksiądz biskup poświęcił krzyże, które zostały rozwieszone przez dzieci w każdej sali budynku. Na zakończenie wszyscy zostali oprowadzeni po nowo wyremontowanym obiekcie, który niewątpliwie będzie służył całej społeczności miasta.