Uroczystość Chrystusa Króla w Szczuczynie

Uroczystość Chrystusa Króla w Szczuczynie

Tradycyjne w Uroczystość Chrystusa Króla swoje święto przeżywała liturgiczna służba ołtarza i młodzieżowy chór Calasanz ze Szczuczyna.

Tego dnia podczas głównej Eucharystii w kościele parafialnym miało miejsce przyjęcie dziewięciu nowych kandydatów do liturgicznej służby ołtarza. Pozostali ministranci, po otrzymaniu nowych odznak, odnowili swoje przyrzeczenia, aby dalej radośnie i z odwagą spełniać swoje obowiązki przy ołtarzu Pana.

To wydarzenie zostało ubogacone śpiewem scholi młodzieżowe, która również w tym dniu powiększyła się o kilka nowych głosów. Po złożeniu swoich przyrzeczeń, nowe uczestniczki otrzymały swoje odznaki przynależności do chóru Calasanz.

Fot.: Andrzej Artisz