Uroczystość Chrystusa Króla na Wieczystej

Uroczystość Chrystusa Króla na Wieczystej

W niedzielę 24 listopada 2019 r., kiedy obchodziliśmy święto Chrystusa Króla, do Liturgicznej Służby Ołtarza zostali włączeni nowi aspiranci.

Przy ołtarzu zgromadziła się niemal cała Liturgiczna Służba Ołtarza i schola parafialna. Tego dnia grupa chłopców stojących przy ołtarzu zwiększyła się o trzech aspirantów. Po półrocznej formacji, z rąk proboszcza o. Tomasza Jędrucha, przyjęli komże i stali się kandydatami. Natomiast dziewięciu kandydatów po rocznej formacji zostało przyjętych do grona ministrantów. Pozostali ministranci, lektorzy i ceremoniarze odnowili swoje, złożone niegdyś, przyrzeczenia. Po południu cała Służba Liturgiczna Ołtarza wraz z swoimi rodzinami spotkała się w salce pod kościołem na wspólnym świętowaniu. 

Tego dnia do scholki parafialnej "Nutki z Wieczytej" zostało włączonych osiem nowych dziewcząt, a pozostałe członkinie odnowiły swoje przyrzeczenia.

Króluj nam Chryste!