29 listopada - 1 grudnia 2019 r.

29 listopada - 1 grudnia 2019 r.

W miniony weekend, 29 listopada - 1 grudnia, odbyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Tym razem siedmioro chłopaków z Poznania, Warszawy, Moszczenicy, Krakowa i okolic Starego Sącza, zostało zaproszonych do pijarskiego Seminarium w Krakowie. Myślą przewodnią rekolekcji były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: ,,Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1b).

W programie był czas na Eucharystie, na kilka konferencji tematycznych, na dzielenie się doświadczeniem wiary w ramach kręgu biblijnego. Nie mogło zabraknąć także okazji do rozmów z klerykami, do wspólnego spędzania czasu w ramach rekreacji i wspólnego spaceru.

Tym razem – odpowiadając na zaproszenie o. Mateusza Pindelskiego – Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, uczestnicy odwiedzili kościół i klasztor na ul. Pijarskiej. Ojciec Prowincjał oprowadził wszystkich po odrestaurowanej niedawno krypcie i przybliżył również historię tego ważnego dla pijarów miejsca.

Były to już ostatnie Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe w tym roku. Dziękujemy Panu Bogu za każdego z uczestników, za każde spotkanie, rozmowę, dzielenie się wiarą i wspólne poszukiwanie Bożej woli - powiedział o. Piotr Recki - duszpasterz powołań. Już dziś zapraszamy młodych chłopaków na kolejne turnusy rekolekcyjne, które odbędą się w pijarskim Seminarium w Krakowie. Najbliższe terminy:

17 - 19 stycznia 2020 r. 

31 stycznia - 2 lutego 2020 r.