Jubileusz 15-lecia Szkoły w Elblągu

Jubileusz 15-lecia Szkoły w Elblągu

6 grudnia społeczność szkolna Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu przeżywała Jubileusz 15-lecia. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii w katedrze św. Mikołaja, której przewodniczył bp Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Po niej odbyła się gala wręczenia  nagród nauczycielom oraz uczniom, a następnie uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

W Eucharystii wzięli również udział Prowincjał Polskiej Prowincji Pijarów - o. Mateusz Pindelski, o. Sławomir Dziadkiewicz - asystent ds. szkół oraz kapłani diecezjalni. Ojciec Prowincjał podziękował Diecezji Elbląskiej za zaufanie wyrażone w zaproszeniu pijarów do prowadzenia szkoły przez ówczesnego bpa Jana Styrnę. Podkreślił również wagę chrześcijańskiej edukacji cytując św. Józefa Kalasancjusza: "Jeśli od najmłodszych lat będzie wychowywać się dzieci w pobożności i nauce, można spodziewać się szczęśliwego biegu całego ich życia... Czy trzeba coś dodawać?". Po mszy natomiast odczytał list o. Generała Zakonu Pijarów, który przyznał dyplom konfraterni ks. prałatowi Stanisławowi Błaszkowskiemu. 

Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście udali się do Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 15-lecia Szkoły. Podczas niej nagrodzeni zostali nauczyciele oraz uczniowie. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele samorządowi pan Sławomir Sadowski, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz pani Małgorzata Adamowicz, dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu. Nie zabrakło również przedstawicieli z poszczególnych pijarskich placówek.