Otwarcie pijarskiej krypty w Krakowie

Otwarcie pijarskiej krypty w Krakowie

Dzisiaj, 18 grudnia, miało miejsce otwarcie krypty pod kościołem pijarów w Krakowie. Jednocześnie odbyło się podsumowanie projektu pt. "Perła polskiego baroku - rewaloryzacja nieodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej".

Wydarzenie rozpoczęło się od konferencji prasowej, podczas której obecni byli przedstawiciele zespołu konserwatorskiego i historycznego: dr Eliza Buszko - kierownik prac konserwatorskich ze strony Generalnego Wykonawcy; p. Piotr Białko - prezes zarządu Generalnego Wykonawcy, Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury sp. z o.o.; o. Józef Tarnawski - koordynator projektu ze strony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. 

Kolejnym punktem programu była prezentacja dr Elizy Buszko, która przedstawiła historię obiektu oraz zmiany, jakie zachodziły na poszczególnych etapach prac. Realizacja tak wielkiego projektu wymagała zaangażowania wielu osób z różnych dziedzin. O. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, wyrażając wdzięczność wręczył poszczególnym osobom okolicznościowe medale.

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, a także wykonawcy projektu - przedstawiciele firm. 

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić odnowione wnętrza krypty, które wpisują się w jeden z najcenniejszych dzieł polskiego baroku. Już od stycznia 2020 roku miejsce zostanie ponownie udostępnione dla wszystkich zwiedzających.

Już dzisiaj zapraszamy 20 grudnia na godz. 17.00 do krypty, gdzie odbędzie się poświęcenie, którego dokona abp Marek Jędraszewski. 

Przedsięwzięcie było dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz środków rozdzielanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji zabytków Krakowa (jako jeden z tzw. projektów kluczowych).

Samo wydarzenie podsumowania projektu zostało wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.