Aplikacja Duchowa Siódemka

Aplikacja Duchowa Siódemka

To aplikacja stworzona w ramach projektu „Perła polskiego baroku...", którego celem były prace rewaloryzacyjne w krypcie kościoła pijarów. Aplikacja pozwala na interaktywny spacer po siedmiu klasztorach znajdujących się w centrum Krakowa oraz poznanie ich historii.

W aplikacji Krakowski Szlak Klasztorów – Duchowa Siódemka znalazły się klasztory reformatów, pijarów, jezuitów, dominikanów, franciszkanów, kapucynów i karmelitów.

Tradycja odwiedzania Siedmiu Kościołów znana była już w średniowieczu w Rzymie. W XVI w. forma takiego pielgrzymowania odrodziła się w Wiecznym Mieście za sprawą św. Filipa Nereusza. Praktykowali ją kolejni święci, jak choćby założyciel pijarów, św. Józef Kalasancjusz – piszą autorzy i twórcy aplikacji. Pragniemy ją zaproponować mieszkańcom, pielgrzymom i turystom Krakowa. Idea nawiedzania siedmiu kościołów w obrębie Starego Miasta, wokół krakowskich Plant, zawiera elementy turystycznego wędrowania, estetycznego zwiedzania i duchowego pielgrzymowania. Łączy więc w sobie wymiar fizyczny, kulturalny i religijny. Motywem przewodnim jest odwołanie do tradycji duchowej danego kościoła, zawartej nie tylko w architekturze, ale również w historii i charyzmatach poszczególnych zakonów. W symbolice biblijnej liczba 7 opisuje pełnię i doskonałość, więc wędrujący szlakiem Duchowej Siódemki zdobędzie wiedzę o bogactwie kulturalnym i duchowym tych miejsc oraz będzie mógł zaczerpnąć coś dla własnej pobożności.

Aplikacja dostępna jest w sklepach App Store i Google Play.