Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

9 stycznia w Łowiczu zakończyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO) organizowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym KANA w Łowiczu. 

Brało w nich udział 96 osób. Przez osiem tygodni poprzez rozważanie Słowa Bożego, modlitwę, konferencje, dzielenie się w grupach oraz nabożeństwa uczestnicy przygotowywali się do Odrodzenia w Duchu św. Rekolekcje poprowadził o. Andrzej Lisiak SP przy współudziale liderki Małgorzaty i wspaniałych animatorów. Po modlitwie odbyła się agapa połączona z łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń. Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas i wspanialych ludzi. Ad Majus Pietatis Incrementum - jak mawiają pijarzy - niech to będzie ku większemu pomnożeniu pobożności.