Ranking liceów 2020

Ranking liceów 2020

Już po raz 22. portal edukacyjny Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących w całej Polsce. Jak co roku, zostały w nim również uwzględnione nasze licea z Łowicza, Krakowa, Elbląga i Poznania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyników.

Wśród szkół przyznawane są złote, srebrne i brązowe tarcze, które przyznawane są szkołom w zależności od wyników, jakie osiągnęły w danym roku. Pod uwagę brane są trzy kryteria, które stanowią całość wyniku (WSK): sukcesy w olimpiadach (25%), matura z przedmiotów obowiązkowych (30%), matura z przedmiotów dodatkowych (45%). Szkoła z najwyższym wynikiem w danym kryterium jest wyznacznikiem, według którego są plasowane kolejne szkoły. 

  • Złotą Tarczę otrzymało Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu (94. miejsce) oraz LO Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie (134. miejsce)
  • Srebrną Tarczę otrzymało Publiczne LO Zakonu Pijarów w Elblągu (379. miejsce) oraz Publiczne LO Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu (484. miejsce).

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu w województwie łódzkim znalazło się na 6. miejscu, a w Łowiczu na 1. Dobre wyniki z matur pozwoliły szkole zająć 104. miejsce w Polsce. Dzięki świetnym osiągnięciom z olimpiad przedmiotowych uczniowie zdobyli tytuły laureatów z olimpiad przedmiotowych z filozofii, fizyki, historii oraz tytuły finalistów z olimpiad z literatury i języka polskiego oraz lingwistyki matematycznej. Dzięki tym wynikom szkoła zajęła 49. miejsce w Polsce i 2. miejsce w województwie. A tym samym wyprzedzili wiele renomowanych liceów.

Na 12. pozycji w województwie małopolskim uplasowało się Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, natomiast w mieście było 8. W rankingu maturalnym szkoła znalazła się na 135. w Polsce.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Elblągu znalazło się na 11. miejscu w województwie warmińsko-mazurskim i na 2. w Elblągu.

41. pozycję w województwie wielkopolskim zajęło Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu, co pozwoliło szkole zająć 17. miejsce w samym Poznaniu.