Elblążanie w Węgierskiej Górce

Elblążanie w Węgierskiej Górce

W dniach od 27 stycznia do 2 lutego 2020 roku grupa dzieci z Pijarskiej Szkoły Podstawowej im. św. Mikołaja w Elblągu przebywała na zimowisku w  Węgierskiej Górce. Podróż na drugi koniec Polski rozpoczął się pociągiem do Katowic, a potem już do Węgierskiej Górki.

Naszą bazą po raz trzeci był Dom Wczasowy Państwa Barbary i Marka Motyków w Węgierskiej Górce – Ciścu - opowiada o. Stanisław Płaszewski. Na dzieci czekało dużo śniegu nie tylko na stoku, co pozwoliło im przez trzy dni szusować na nartach, a wcześniej zdobywać umiejętności narciarskie pod okiem instruktorów. Nie zabrakło także wspólnych zabaw i wędrówek, czy wycieczki do Muzeum Browarnictwa w Żywcu.

Podczas pobytu swoje 14. urodziny świętowała Karol i Julia. Z tej okazji była pizza, a każdy z uczestników zimowiska obdarował małych jubilatów prezentami. W sferze duchowej zimowisko opierało się o codzienną lekturę Pisma Świętego. Po Niedzieli Biblijnej pamiętaliśmy o potrzebie codziennego czytania Biblii. Mieliśmy w pamięci i w sercu zachętę Ojca Świętego Franciszka: „Proszę was, byście codziennie mieli kontakt z Ewangelią, byście czytali ją każdego dnia – jeden fragment, byście ją rozważali, a także nosili zawsze przy sobie, w teczce, w kieszeni. To znaczy, byście każdego dnia karmili się z tego niewyczerpalnego źródła zbawienia” - opowiadał o. Stanisław. 

Każdego dnia dzieci uczestniczyły w Eucharystii, pamiętając podczas niej o bliskich, proszących o modlitwę oraz o gospodarzach. Zawsze podczas modlitwy przyświecała wszystkim sentencja „wdzięczność jest oznaką szlachetności serca człowieka”.

Gościem specjalnym, który odwiedził uczestników był również Pan Czesław Węglarz, który ciekawie opowiadał o kulturze beskidzkiej i zapoznał wszystkich z różnymi instrumentami muzycznymi. Pan Czesław - to wszechstronnie uzdolniony beskidzki multiinstrumentalista, znawca instrumentów ludowych, pedagog, pasjonat wszystkiego, co jest związane z Beskidami, prowadzi zajęcia muzyczne w szkołach na Żywiecczyźnie – jest nauczycielem m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu, gdzie w klasie instrumentów ludowych uczy gry na dudach, skrzypcach, basach i instrumentach pasterskich - przedstawił gościa o. Stanisław.

Nasz pobyt w Węgierskiej Górce szybko dobiegł końca, a wieczór pożegnalny był niezwykły - opowiadał dalej o. Stanisław - każdy z uczestników otrzymał dyplom „ radosnego narciarza” oraz upominki góralskie. Do naszych domów powróciliśmy również pociągiem, najpierw do Katowic, a następnie do Malborka i później do Elbląga. 

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za ten piękny czas ferii, dziękujemy naszym gospodarzom i wychowawcom. Podczas zimowiska opiekę nad dziećmi sprawowały panie z naszej szkoły – Monika Strawa i Agnieszka Branecka oraz Izabella Galicka. Była z nami również pani Małgorzata Borzymowska - Bożek i pani Małgorzata Urbańska. Nad całym wyjazdem czuwał o. Stanisław Płaszewski.