Pijarskie Spotkanie Edukacyjne

Pijarskie Spotkanie Edukacyjne

W Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu spotkało się 60 nauczycieli z naszych pijarskich szkół, którzy przez ostanie dwa dni lutego dzielili się nawzajem swoimi doświadczeniem, metodami pracy z uczniami podczas pierwszego Pijarskiego Spotkania Edukacyjnego

Trwające przez całą sobotę warsztaty podzielone były na cztery bloki tematyczne: edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski oraz matematyka. W każdym bloku poruszano cztery różne tematy związane z dydaktyką poszczególnych przedmiotów, ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzenia lekcji oraz doświadczeniami pracy z uczniami. Warsztaty poprowadzili nauczyciele z Krakowa, Katowic, Elbląga, Łowicza oraz Warszawy.


Zauważyliśmy, że w naszym gronie, gronie nauczycieli szkół pijarskich mamy niesamowity potencjał, jeśli chodzi o przygotowanie nauczycieli, o ich sposób pracy, zaangażowanie w dydaktykę - mówił o. Sławomir Dziadkiewicz, Asystent Prowincjalny ds. Szkół. We wrześniu 2019 r. została powołana Rada ds. Edukacji i Innowacji Pedagogicznych, w skład której wchodzą nauczyciele naszych szkół pijarskich. To z ich inicjatywy odbyło się pierwsze Pijarskie Spotkanie Edukacyjne. 


Warsztaty prowadzone przez prelegentów nie skupiały się tylko na samej dydaktyce przedmiotu, ale na potrzebach i indywidualnym podejściu do ucznia. Poruszane były tematy jak wspierać uczniów, którzy borykają się z problemami czy uczniów zdolnych, jak rozwijać ich kreatywność i kompetencje społeczne, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu. Wydaje mi się, że jest to fantastyczna szkoła dla nauczycieli. Wymiana doświadczeń, wymiana energii i poznawanie się wzajemne. Myślę, że będzie to kontynuowane - powiedziała Nina Dziwniel-Stępka.


Św. Józef Kalasancjusz w Regułach Zakonu Szkół Pobożnych zostawił nam słowa: W naszej działalności wychowawczej powinniśmy co jakiś czas rozważyć i ocenić cele, dynamikę, metody i środki, wartości, które przekazujemy lub odnawiamy, typ człowieka, który pragniemy kształtować, oraz formy organizacji i uczestnictwa. (136). Te słowa są motywacją do nieustannego kształcenia się przez nauczycieli i wychowawców, aby ciągle poszerzać swoją wiedzę pedagogiczną i w jak najlepszy sposób przekazywać ją dzieciom i młodzieży, do której zostali posłani. Wierzymy, że to pierwsze Pijarskie Spotkanie Edukacyjne będzie miało owocny wpływa na pracę nauczycieli, a także zapoczątkuje wymianę doświadczeń, metod pracy pomiędzy szkołami naszej Prowincji.

MK