Budowa sali gimnastycznej na Siekierkach

Budowa sali gimnastycznej na Siekierkach

W Warszawie trwa budowa sali gimnastycznej przy nowym budynku szkoły. Od początku roku szkolnego dzieci korzystają już z sal lekcyjnych, ale ciągle brakuje obiektu sportowego. Dlatego prosimy o wsparcie! Szkoła powstała przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

W grudniu 2019 r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ukończono montaż dachu. W styczniu br. wykonano zakładanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Położono tynki oraz płytki ścienne i podłogowe. Zainstalowano stolarkę aluminiową wewnętrzną - drzwi. Zamontowano oświetlenie. Przygotowano instalację pod sufit podwieszany i pod płyty wygłuszające ściany. Obecnie trwają prace nad systemem ogrzewania budynku i robione są wylewki. Została zamówiona podłoga i wykładzina.

Kierujemy słowa wdzięczności za dotychczasowe wsparcie duchowe i materialne oraz prosimy o dalszą pomoc w realizacji tego pijarskiego dzieła. Można to uczynić przelewając darowizny na następujące rachunki:

Konto Budowy Kolegium Zakonu Pijarów Bank PKO BP

98 1020 1042 0000 8002 0405 2643

Konto Budowy Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka Bank PKO SA

02 1240 6292 1111 0010 6112 6243

W tytule prosimy wpisać: darowizna - budowa szkoły.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie!

o. JW