Obecność pijarska na Rakowicach

Obecność pijarska na Rakowicach

Na krakowskich Rakowicach znajduje się kilka wspólnot pijarskich, które do tej pory, zanim w życie weszły odgórne rozporządzenia często ze sobą współpracowały. 

Nasza obecność pijarska tutaj to: pijarskie Wyższe Seminarium Duchowne, Kolegium Zakonu Pijarów – wspólnota duszpasterska posługująca w parafii, wspólnota uczących w tutejszych pijarskich szkołach – Kolegium Kraków-Akacjowa oraz, w pobliżu, wspólnota Sióstr Pijarek.

Na co dzień, wspólnoty ustanowione zgodnie z prawem zamieszkują osobne domy z kaplicami, gdzie się modlą, pełnią zadania, które przy powołaniu ich zostały im powierzone. Według Reguł, ze względu na taką obecność i sąsiedztwo, tworzą też wspólne projekty, odpowiednie zespoły, podejmują razem niektóre posługi dla dobra Kościoła i bliźnich. Obejmuje to często wspólne świętowanie uroczystości i wspólną modlitwę.

13 marca br., gdy wybuchła w Polsce epidemia na skutek zarażeń koronawirusem, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą, by kapłani i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę powstrzymania epidemii. Prosił też wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i zakonnikami. Stosując się do rozporządzeń organów państwowych, wprowadzających stanu zagrożenia epidemicznego wydał decyzję, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

 Wtedy to cztery wspomniane wspólnoty pijarskie z Rakowic podjęły modlitwę, gromadząc się razem w kościele o godz. 20.00 na śpiew nieszporów i następnie odmawianie różańca. Niedługo jednak mogliśmy cieszyć się taką wspólnotą modlitwy. Przyszło kolejne rozporządzenie zaostrzające możliwość gromadzenia się w kościele osób – maksymalnie do pięciu. Biorąc też pod uwagę konieczność przemieszczania się między domami i uwzględniając ewentualność potrzeby izolacji którejś ze wspólnot, a przy tym potrzebę zastępstw w posłudze w parafii, podjęliśmy trudną decyzję, by poszczególne wspólnoty kontynuowały modlitwę w kaplicach domowych. Tak więc – na niewielkiej przestrzeni miejsca – płoną wieczorami okna kaplic czterech sąsiednich domów zakonnych, a w nich, rozdzieleni fizycznie, ale zjednoczeni duchowo, dziękujemy za własne zdrowie i opiekę Bożą, prosimy w modlitwie Dobrego Ojca o zatrzymanie pandemii, ograniczenie jej negatywnych skutków, umocnienie osób cierpiących w chorobie, ich rodzin i wszystkich opiekujących się chorymi, organizujących życie rodzinne i społeczne w trudnym czasie potrzeby izolacji. W ciągu dnia sprawujemy Eucharystię w przyjętych intencjach, osób nam bliskich, powierzonych naszej opiece duszpasterskiej; kontynuujemy modlitwę indywidualną i wspólnotową, w miarę potrzeb i możliwości posługę duszpasterską. Katecheci i uczący w szkołach innych przedmiotów przygotowują i transmitują lekcje online. Klerycy kontynuują swoją formację, studia filozoficzne i teologiczne bez uczęszczania na uczelnię, posługują na różny sposób będącym w potrzebie, ”ćwiczą ciało” na sali gimnastycznej szkół świecących pustkami.

 Świadomi tego, że obecnie przeżywamy trudne doświadczenie dane nam przez Pana, ale nie tracąc nadziei na Boże miłosierdzie, tą drogą pragniemy wszystkich naszych Braci w powołaniu i wszystkich, zwłaszcza będących w różnych trudnych sytuacjach, pozdrowić i życzyć Bożego ducha na głębokie przeżycie Triduum i Paschy Chrystusa.

Wspólnota Kolegium Kraków-Rakowice