Poświęcenie domowej kaplicy na Pijarskiej

Poświęcenie domowej kaplicy na Pijarskiej

Po zakończonym remoncie budynku Kolegium Zakonu Pijarów przy ul. Pijarskiej w Krakowie została poświęcona kaplica, która będzie służyć pijarskiej wspólnocie. 

Uroczystość miała miejsce 18 kwietnia, na zakończenie dnia skupienia, który przeżywali pijarzy zamieszkujący ten dom.

W wyniku reorganizacji pomieszczeń naszego Kolegium, po dwuletnim generalnym remoncie, pijarzy otrzymali nowe miejsce do modlitwy wspólnotowej i indywidualnej. Kaplicę – decyzją ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – poświęcił o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Zakonu.

Na początku Eucharystii o. Prowincjał pobłogosławił wodę, którą poświęcił ściany naszej kaplicy, modląc się słowami: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Potem rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której zakonnicy z Pijarskiej modlili się za wszystkich zaangażowanych w długi proces remontu domu zakonnego: za projektantów, inżynierów, robotników, inspektorów, konserwatorów, osoby, które wspierały nas w aranżacji pomieszczeń, za wszystkich, którzy przyczynili się do końcowego efektu. Po Mszy św. kolejnym pięknym momentem obrzędu poświęcenia było umieszczenie w tabernakulum Najświętszego Sakramentu.

Stylistykę naszej kaplicy wspólnotowej przygotowała Pani Anna Sapalska.


MK