Parafianie ze Szczuczyna pomagają szpitalowi

Parafianie ze Szczuczyna pomagają szpitalowi

W imieniu całej wspólnoty parafialnej parafii pw. św. Teresy z Avila proboszcz parafii - o. Andrej Agiel, przekazał 4 maja ochronne kombinezony dla personelu medycznego miejscowego szpitala. 

Specjalne ubrania zostały zakupione dzięki ofiarom zebranym w kościele, w odpowiedzi na Apel Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, w celu zwalczania pandemii koronawirusa.

Pomoc została przekazana na ręce naczelnego lekarza w Szczuczynie.

Zdjęcia: Anna Kasper


MK