Spotkanie Kręgów Biblijnych

Spotkanie Kręgów Biblijnych

W czasie pandemii, ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem, zostały wstrzymane spotkania grup parafialnych i duszpasterskich, ale nie wszystkich.

Członkowie Kręgu Biblijnego z parafii na Rakowicach postanowili kontynuować spotkania online. Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Co więcej, do grupy dołączyły także osoby z naszych parafii z Bolszewa i Wieczystej w Krakowie. Wspólnymi siłami, mocą Ducha Świętego zgłębiamy Apokalipsę św. Jana Apostoła.

Jeśli chcesz dołączyć – skontaktuj się z o. Grzegorzem Osiką.

MK