Pielgrzymka Miłosierdzia w Łowiczu

Pielgrzymka Miłosierdzia w Łowiczu

W ostatnią sobotę 13 czerwca odbyła się trzecia edycja Pielgrzymki Miłosierdzia organizowana przy kościele Ojców Pijarów. Powstała z inicjatywy świeckich, którzy pragnęli uczcić w ten sposób Miłosierdzie Boże. 

Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 6.00 w kościele Ojców Pijarów, by po pokonaniu 27 km dotrzeć do Rybna, gdzie znajduje się klasztor sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Tam odbyła się o godzinie 14.30 Eucharystia.

W pielgrzymce wzięło udział 34 osoby. Wielką radością było błogosławieństwo na drogę pielgrzymią ks. bpa Wojciecha Osiala, który też przeszedł z pielgrzymami pierwszy etap drogi. Pielgrzymi w czasie pielgrzymowania wysłuchali konferencji, modlili się i śpiewali oraz cieszyli się nawzajem swoją obecnością.

Pielgrzymka odbyła się w wyjątkowym czasie przeżywanej pandemii. W związku z tym zostały zachowane zalecane restrykcje: pielgrzymi albo nosili maseczki albo zachowywali odstęp 2 m od siebie - opowiada o. Andrzej Lisiak. W pielgrzymce wzięli udział wierni związani z pijarską świątynią, członkowie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym KANA oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie pijarskich szkół w Łowiczu. Bogu i ludziom dziękujemy za ten święty czas. 

MK