17-19 lipca 2020 r.

17-19 lipca 2020 r.

Wieczorną Eucharystią sprawowaną 17 lipca w kościele parafialnym przy naszym Seminarium rozpoczęły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Hasłem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1).

O. Piotr Recki, Delegat o. Prowincjała ds. Powołań, przybliżył nam przebieg II turnusu rekolekcji - Tym razem w turnusie uczestniczyło czternastu chłopaków z terenu całej Polski, a potrwały one do 19 lipca. W programie rekolekcji – poza codzienną modlitwą brewiarzową i Eucharystią – były także m.in. cztery konferencje poświęcone modlitwie, sobotnia pustynia, w czasie której uczestnicy pochylali się nad fragmentem Ewangelii, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także dzielenie się Słowem w ramach kręgu biblijnego. 

Dziękując Panu Bogu za czas obu – odbywających się w minionym tygodniu w naszym Seminarium – rekolekcyjnych turnusów, za wszystkich uczestników, za wspólną modlitwę i każdą rozmowę – nie tylko o powołaniu - zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy o jak najlepsze owoce tego czasu - mówił o. Piotr. Już dziś Waszej modlitwie polecam też tych, którzy wezmą udział w kolejnych Pijarskich Rekolekcjach Powołaniowych.


Najbliższe rekolekcje zaplanowane są na

25-27 września 2020 r.


MK