Pierwsza profesja nowicjuszy

Pierwsza profesja nowicjuszy

12 września obchodzimy święto patronalne naszego Zakonu. Jest to również dzień, w którym nowicjusze, po rocznej formacji, składają swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzież.

W tym roku, na ręce ojca Prowincjała Mateusza Pindelskiego, pierwszą profesję złożyli Łukasz Fabijański i Karol Mystkowski Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. Obydwaj byli uczniami pijarskich szkół: Łukasz jest absolwentem szkoły podstawowej i gimnazjum w Poznaniu, a Karol jest absolwentem gimnazjum i liceum w Elblągu.

Neoprofesi przyjęli nowe imiona zakonne, Łukasz od św. Pawła i Karol od św. Jana Chrzciciela.

O. Mateusz Pindelski podczas wygłoszonego kazania wytłumaczył - Kiedy Bóg zmienia człowieka, zmienia jego imię. Tak było w życiu Maryi. To właśnie Jej postać zainspirowała św. Józefa Kalsancjusza, który przybrał jej imię w zakonie - św. Józef Kalasancjusz od Matki Bożej. O. Prowincjał zaznaczył, jak wielką rolę w życiu neoprofesów pełnią rodzice. To w sakramencie chrztu świętego przekazali im swoją wiarę, która przez lata rozwijana i pielęgnowana, doprowadziła ich do dzisiejszego dnia.

Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Mateusz Pindelski, a koncelebrowali ją wraz z nim ojciec Magister Nowicjatu - Łukasz Adamusiak oraz pijarzy z placówek z całej Polski, z Elbląga, Poznania, Warszawy, Jeleniej Góry, Krakowa z Wieczystej, Akacjowej i Pijarskiej. W tym dniu nowicjuszom towarzyszyła również najbliższa rodzina, przyjaciele,  parafianie, a także siostry pijarki. 

Swoje śluby zakonne odnowili pijarscy klerycy, którzy byli obecni podczas uroczystości. O oprawę muzyczną liturgii zadbał zespół prowadzony przez Gabrielę Wąsacz.  

MK