Bierzmowanie w Szczuczynie

Bierzmowanie w Szczuczynie

16 września w parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie na Białorusi Ordynariusz Diecezji Witebskiej ks. bp Oleg Butkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania 20 wiernym.

Zwracając się do kandydatów, którzy przez dwa lata przygotowywali się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, biskup zachęcił młodych wierzących, aby zawsze stawiali w centrum swojego życia Osobę Jezusa Chrystusa i mimo życiowych trudności zawsze trzymali się Go, byli gotowi na co dzień żyć Jego słowem i bronić Go.

Na zakończenie Eucharystii młodzież podziękowała biskupowi Olegowi za udzielony sakrament, obecność i możliwość wspólnej modlitwy. Bierzmowani przekazali również słowa wdzięczności swoim kapłanom, którzy pomogli im dobrze przygotować się do tej uroczystości.

Zdj.: Andrzej Artisz

MK