Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

21 września w pięknym słonecznym dniu, a taki dał nam Pan, dzieci IV klasy Pijarskiej Szkoły Podstawowej z Elbląga pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Zapoznaliśmy się z historią tego miejsca i objawień Matki Bożej - relacjonuje o. Stanisław. Wspólnie odmówiliśmy różaniec, do którego szczególnie zapraszała Maryja, następnie dzieci przy źródełku odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i zawierzyły się opiece Matki Bożej. Podczas Eucharystii o godz. 12.00. uczestnicy dziękowali Panu Bogu za dar Pierwszej Komunii Świętej, prosząc o łaskę wytrwania na drodze wiary.

Dzieciom towarzyszyło dwoje rodziców oraz Pani wychowawczyni Katarzyna, kleryk pijarskiego seminarium Jakub i o. Stanisław. Pełni radości powróciliśmy do Elbląga. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i Maryi Bożej Matce za ten piękny dzień, za radość i pokój serca - mówi o. Stanisław. Dziękujemy rodzicom i wychowawcom oraz gospodarzom tego miejsca Księżom Kanonikom Regularnym za życzliwe przyjęcie. 

Gietrzwałd położony w połowie drogi między Olsztynem i Ostródą, na skraju południowej Warmii, to miejsce objawień Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. i do tej pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Miejsce szczególnie uświęcone obecnością Maryi i wielkim do Niej nabożeństwem, trwającym od XVI wieku, gdy w kościele pojawił się słynący łaskami cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. 10 września 1967 r. koronowany papieskimi koronami przez ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Gotycki kościół parafialny w Gietrzwałdzie z XV wieku został ustanowiony w 1970 r. przez Ojca Świętego Pawła VI Bazyliką Mniejszą. 

Zdj.: Aleksandra Urbaniak