Renowacja kościoła w Strażnicach

Renowacja kościoła w Strażnicach

W środę, 23 września, wokół strażnickiego kościoła św. Marcina zaczęło się rozstawianie rusztowania. Jest to związane z renowację elewacji świątyni, wraz z fasadą oraz pokryciem dachowym.

Dzięki działaniom ojca proboszcza Łukasza Karpińskiego oraz parafialnej rady ekonomicznej, udało się zgromadzić odpowiednią dokumentację oraz pozyskać odpowiednie zabezpieczenie finansowe na ten cel. Wsparciem są środki przekazane przez Radę Miasta oraz Ministerstwo Kultury w ramach ratowania zabytków Czeskiej Republiki. W przyszłym roku planowane jest malowanie ścian wewnętrznych.

Warto dodać, że powoli dobiega końca remont domu zakonnego, który pełni również charakter domu duszpasterskiego. Kluczowym zadaniem była wymiana instalacji elektrycznej, co wiązało się z kuciem, tynkowaniem i ponownym malowaniem wszystkich pomieszczeń. Większość działań w tym zakresie odbywają się w charakterze „czynu społecznego” przy udziale współbraci i chętnych parafian. Cieszy fakt, że w ramach tych działań powstałą również sala wspólna - świetlica, która będzie służyła dzieciom oraz młodzieży.

Kościół św. Marcina zdobi Strażnice od XV w. Jest poświęcony św. Marcinowi z Tours i został pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim jako fragment nowej części miasta Strażnice. Dziś o oryginalnym stylu świadczą elementy gotyckie, które można znaleźć na zewnątrz kościoła. Istnieją dwa murowane gotyckie wejścia, gotyckie filary wspierające i sześć gotyckich okien. Te oryginalne elementy stylistyczne odkryto podczas remontu kościoła w 1943 r. Początek nowej części miasta, czyli również temu kościołowi, zawdzięczamy Jerzemu z Kravař, co znalazło odzwierciedlenie w herbach umieszczonych na zewnętrznej fasadzie kościoła. W 1500 r. berło Strażnic przejęli nowi właściciele - ród Žerotínów. Za ich panowania w kościele pełnili posługę Bracia Czescy. W 1628 r. miasto kupił František Mágnis, stając się jego panem. Znalazło to natychmiastowe odzwierciedlenie w zmianie religii, ponieważ Magnisowie byli rodziną o tradycji katolickiej. W ten sposób od 1629 r. nadchodzi okres rekatolizacji. W swojej historii kościół kilkakrotnie spłonął. Było to w 1625 r., 1704 r., a ostatnio w 1718 r. I tak w latach 1720-1725 kościół przebudowano w stylu barokowym. Ze starego budynku pozostał tylko mur i płyta nagrobna Bernarda z Žerotína. Dodano nowe prezbiterium, zakrystię, wszystkie ołtarze, ambonę i posągi. 

W 1785 r. zlikwidowano cmentarz, który znajdował się wokół kościoła, a od ściany cmentarza dobudowano kaplicę św. Antoniego. W 1939 r. Wyremontowano dach, a w latach 1943-1945 dobudowano okrągłą wieżę, służącą jako wejście na chór. Przed kościołem stoi neogotycki krzyż z 1848 r., a obok niego wieża strażnicza, która w czasie swojego istnienia była kilkakrotnie niszczona, a obecny kształt otrzymała w 1718 r. Ma 31,25 m wysokości i jest odchylona o 26,5 cm. Jest to jeden z dwóch kościołów parafialnych w mieście Strażnice (obok pijarskiego kościoła klasztornego), gdzie aktualnie pełnią posługę pijarzy.

MK