Dzień Kalasantyński w Łowiczu

Dzień Kalasantyński w Łowiczu

Tradycyjnie 25. dnia miesiąca w Pijarskiej Szkole Królowej Pokoju w Łowiczu uczniowie przeżywali Dzień Kalasantyński. W tym roku, w czasie tych dni, mottem przewodnim jest wdzięczność.

Przeżywamy 25. rocznicę ponownej obecności szkoły pijarskiej w Łowiczu - mówi o. Andrzej Lisiak. W dniach kalasantyńskich chcemy dziękować Bogu za tych, którzy ją tworzyli i tworzą. W tym miesiącu dziękowaliśmy Bogu za pijarów: o. Eugeniusza Śpiołka, który doprowadził do jej utworzenia, ale także innych pijarów, którzy w niej pracowali i pracują. Kolorem, który miał przypominać o przeżywanym dniu był biały. Uczniowie mogli zamiast mundurków założyć coś białego. W klasach pojawiły się okolicznościowe gazetki, a na długiej przerwie dla najmłodszych zostały poprowadzone tańce pijarskie. Nie zabrakło także modlitwy za pijarów:

Modlitwa za pijarów na Dzień Kalasantyński - 25.09.2020 Łowicz

Panie Jezu, nasz najlepszy Nauczycielu, prosimy Cię za pijarów, którzy naśladując Ciebie błogosławiącego dzieci, oddali swoje życie nauczaniu i wychowaniu młodego człowieka. Niech poprzez ślub wychowania złożony Tobie, realizują swoje pijarskie powołanie i wzrastają w świętości. Błogosław ich pracę, wspomagaj wysiłki, nagradzaj trud, obdarz ich pokorą i cierpliwością, na którą wskazywał swoim współbraciom św. Józef Kalasancjusz. Dziękujemy Ci za każde powołanie pijarskie; za pijarów, którzy uczyli, uczą i będą uczyć w naszej szkole. Poślij Ducha Świętego tym pijarom, których spotykamy na co dzień, abyśmy razem wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Zmarłych pijarów, którzy nam posługiwali przyjmij do swojego Królestwa. Prosimy obdarz pijarski zakon nowymi, świętymi, gorliwymi i oddanymi powołaniami. Niech nie zabraknie tych, którzy poprzez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz charyzmat pijarski, troszcząc się o dzieci i młodzież, będą z Maryją, swoją patronką prowadzić innych do Ciebie.  

Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!

Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami !

Maryjo, Nauczycielko Młodzieży – módl się za nami!

Św. Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami !

Św. Faustynie – módl się za nami !

Błogosławieni męczennicy Pijarscy – módlcie się za nami!

Święci i błogosławieni rodziny kalasantyńskiej – módlcie się za nami !

MK