10. lat Zespołu Szkół w Katowicach

10. lat Zespołu Szkół w Katowicach

W tym roku swój jubileusz 10. lat istnienia obchodzi Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach. Z tej okazji cała społeczność szkolna oraz pijarzy z placówek uczestniczyli w Mszy Świętej dziękczynnej, której przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.

Podczas Eucharystii obecny był Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów – o. Mateusz Pindelski, księża diecezjalni, delegacje pijarów z  Bolesławca, Elbląga oraz Krakowa: Akacjowej i  Pijarskiej, wspólnota seminaryjna, a także uczniowie szkoły i absolwenci wraz z kadrą pedagogiczną.

Z powodu panującej pandemii, uroczystości miały charakter zamknięty. Każda z klas świętowała w swoim gronie. 

Dyrektor szkoły, o. Marian Galas skierował z tej okazji słowo do rodziców i uczniów szkoły, w którym podkreślił jak istotną rolę w procesie wychowania dzieci pełni szkoła. W szkole pijarskiej, posługa nauczania według św. Józefa Kalasancjusza ma Wam pomóc przy wychowaniu Waszego dziecka „przez naukę i ducha, światło Boga i świata” – napisał o. Marian. Wychowawca i uczeń mogą wzajemnie się doskonalić i wzrastać w miłości do Chrystusa. 

Ojciec Prowincjał dziękował za trud absolwentów, uczniów i nauczycieli w dotychczasowej pracy w szkole, które składają się na wysokie osiągnięcia wychowanków – Dziękujemy za to wszystko, co składa się na dobro dzieci i młodzieży, którego pełnią jest jedność z Bogiem – mówił. Panująca sytuacja postawiła przed nauczycielami, uczniami, ale także rodzicami nowe wyzwania, jakimi było między innymi nauczanie zdalne, któremu wszyscy sprostali. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wobec problemów, z którymi zmaga się oświata w Polsce,  nowych wyzwań nie zabraknie - podsumował ojciec Prowincjał. 

Akt Oddania Szkoły Pijarskiej Niepokalanemu Serca Maryi

Niepokalana, Wszechpośredniczko łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza Najmiłościwsza!

My: Pijarzy katowiccy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice i uczniowie klękamy przed Bogiem i Tobą. Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby w 10-tą rocznicę powstania Szkoły Pobożnej w Katowicach, oddać Twojemu Niepokalanemu Sercu naszą społeczność. Oddajemy Twojemu Niepokalanemu Sercu i opiece świętego Józefa:

Pijarską Szkołę Podstawową

Oddajemy nas wszystkich pracujących w tej szkole w przeszłości, obecnie i w przyszłości: ojców Pijarów, dyrekcje i nauczycieli, pracowników administracji, przyjaciół dobroczynców, żyjących i zmarłych. Oddajemy Tobie na własność nasze rodziny, rodziców młodzież, dzieci, nasze myśli, plany, dobra duchowe i doczesne, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niepokalane Serce Maryi, uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechu.

Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych, Twojemu sercu poświęcamy dobra duchowe materialne szkoły. Roztocz swe panowanie nad naszą wspólnotą. Niech za Twoim wstawiennictwem rozwija się ona na chwalę Boga, Kościoła i Ojczyzny. Maryjo Niepokalana, rozporządzaj nią według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, aby nasze serca otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Niech Ono zatriumfuje w sercach wszystkich osób tworzących naszą szkolną wspólnotę. Polecamy Ci utrzymanie tego dzieła. Prosimy o to wraz z naszym założycielem świętym Jozefem Kalasancjuszem.

Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszej wspólnocie zatriumfuje Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

MK