25-27 września 2020 r.

25-27 września 2020 r.

W dniach 25-27 września w naszym Wyższym Seminarium Duchownym Zakonie Pijarów odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, które przebiegały pod hasłem: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1b). Uczestnicy przybyli z okolic Szczecina, Trójmiasta, Katowic, Częstochowy i Ropczyc.

- Żadnego z uczestników nie trzeba przekonywać o tym, że nie da się dobrze rozeznać życiowego powołania i odkryć tego, co Bóg dla człowieka przegotował, bez osobistej modlitwy - mówił o. Piotr Recki, prowadzący rekolekcje. W czasie rekolekcji mówimy więc o tym, jak ważna jest modlitwa w życiu człowieka poszukującego swojej drogi. Mówimy też o różnych niebezpieczeństwach, jakie czyhają na człowieka, który próbuje budować swoją relację z Jezusem – powiedział o. Piotr, delegat o. Prowincjała ds. Powołań.

W programie nie mogło zabraknąć codziennej Eucharystii, wspólnotowej i osobistej modlitwy, konferencji tematycznych oraz czasu spędzonego na rozmowach przy herbacie. Tym bardziej, że właśnie w tych dniach po wakacyjnych wojażach do seminarium wrócili klerycy. Było więc sporo okazji do mniej lub bardziej spontanicznych rozmów m.in. na tematy  związane z życie w seminarium.

- Wszystkim, którzy w czasie tych rekolekcji modlili się za nas bardzo dziękuję i już teraz proszę o modlitwę w intencji dwóch kolejnych chłopaków, którzy w tym tygodniu przeżywają u nas swoje indywidualne rekolekcje. Proszę też o modlitwę za tych, którzy już w najbliższy piątek 2 października przyjadą na kolejne rekolekcje grupowe. Niech tej naszej wspólnej modlitwy za młodych nie zabraknie – zachęca o. Piotr.

MK