Spotkanie przedstawicieli CK Calasanz

Spotkanie przedstawicieli CK Calasanz

W ostatnich dniach, 17 i 24 września odbyły się spotkania osób odpowiedzialnych za Centra Kultury Calasanz działające w naszej Prowincji. Takie spotkania odbywają się co roku i pozwalają podsumować podejmowane działania w placówkach. W tym roku spotkanie odbyło się on-line. 

Podczas pierwszego spotkania, które rozpoczął o. Prowincjał Mateusz Pindelski, zostały omówione istotne dla działania Centrów dokumenty, pozwalające na sprawne podejmowanie działań. Po tej merytorycznej części każdy z przedstawicieli przedstawił podejmowaną w ostatnim roku działalność w placówce i plany na najbliższą przyszłość.

Pierwsza część drugiego spotkania miała charakter formacyjny. O. Grzegorz Misiura, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów, przybliżył wszytskim uczestnikom duchowość św. Józefa Kalasancjusza. Podkreślił, że jego działania na rzecz dzieci i młodzieży nie były podejmowane z obowiązku czy przymusu, ale z potrzeby serca. Dzięki jego zaangażowaniu inni również decydowali się, aby pójść tą samą drogą, tworząc i wspierając te piękne dzieła. Podobnie jest i dzisiaj. To my powinniśmy zapłonąć i zapalać innych do tworzenia naszego wspólnego dzieła, jakim są Centra Kultury Calasanz - mówił o. Grzegorz. W dalszej części spotkania został omówiony projekt ogólnopolskiej strony internetowej Centrów Kultury, na której już w najbliższym czasie będzie można znaleźć najistotniejsze informacje z wszystkich naszych placówek.

Centra Kultury Calasanz, są szczególnym miejscem. Zlokalizowane przy parafiach i szkołach pijarskich zapraszają na zajęcia dzieci i dorosłych. Jest to miejsce, gdzie najmłodsi po szkole mogą odrabiać lekcje i rozwijać swoje umiejętności, talenty, próbować swoich sił w różnych dziedzinach - mówi Aleksandra Mozgała, Koordynator Centrów Kultury Calasanz. Centra działają na wielu płaszczyznach: wsparcie w nauce, kultura i sztuka, sport i zabawa oraz wiara i wspólnota. Każde z nich stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w jakiej działa, dlatego też w niektórych Centrach powstały Kluby Seniora oferujące zajęcia dla seniorów.

Spotkania, które się odbyły, pozwoliły na wymianę pomysłów i doświadczeń, a przez co wzajemną pomoc w działaniach podejmowanych w placówkach i utwierdzenie, że wspierają one rozwój nie tylko fizyczny i intelektualny uczestników w każdym wieku, ale również duchowy - w myśl patrona, św. Józefa Kalasancjusza.

MK