Stypendyści z Elbląga

Stypendyści z Elbląga

Z ogromną radością i dumą dzielimy się wiadomością, że licealiści Zespołu Szkół Pijarskich, Michał Fonferek i Adam Stefański, zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Kandydatury Laureatów zostały przedstawione przez Samorząd Uczniowski oraz zatwierdzone przez dyrekcję szkoły. Rówieśnicy Laureatów, oprócz wybitnych osiągnięć naukowych, szczególnie podkreślili godne naśladowania charaktery i osobowości Michała i Adama.

Serdecznie gratulujemy wszystkim ojcom tego sukcesu - powiedział o. Rafał Roszer, dyrektor szkoły.

MK