Szkolenie w duchu Ruchu Calasanz

Szkolenie w duchu Ruchu Calasanz

W dniach 2-4 października odbyło się pierwsze szkolenie dla animatorów Ruchu Calasanz, które odbywało się w Krakowie przy ulicy Pijarskiej. Zgromadziło ono 30 uczestników z Katowic, Krakowa Akacjowej, Rakowic, Wieczystej oraz z Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów.  

Podczas tych intensywnych trzech dni uczestnicy poznali historię powstania Ruchu Calasanz, która wywodzi się z Hiszpanii i rozprzestrzeniła się w ostatnich na kraje obecności pijarskiej.  


Podczas piątkowego wieczoru uczestnikom została przybliżona postać św. Józefa Kalasancjusza, założyciela Zakonu Pijarów, a dzień zakończył się Koronką do Dwunastu Gwiazd, ułożoną właśnie przez niego.

Podczas intensywnego drugiego dnia odbyły się wideokonferencje z animatorami z Ruchów Calasanz z całego świata. Animatorzy z Węgier, Filipin, Hiszpanii i USA podzielili się swoim doświadczeniem prowadzenia grup Ruchu Calasanz, trudnościami i bogactwem, jakim są te spotkania dla uczestników. Ich doświadczeniem przybliżyło wszystkim sens formacji i pokazało, że nie jest to proces, który wymaga wiele cierpliwości i pracy. 

Dlaczego chcecie zostać animatorami? - zadał pytanie Jorge Ramirez Quiles z Calazanz Movement USA/Puerto Rico. Ja, będąc nim, mogę zmieniać świat - powiedział. To świadectwo, które dzięki połączeniom, jakie się odbyły pozwoliły zobaczyć, ile dobrego dzieje się w poszczególnych miejscach, gdzie działa już od lat Ruch Calasanz. Były również zachętą dla obecnych - pomimo trudności, jakie będą pojawiały się na początku nie poddawać się, bo owoce tej pracy będą w przyszłości tego warte - powiedział Jan Mikel Dion z Calasanz Movement Asia Pacific.

Pablo Yagüe, Virgina Sánchez Lavieja oraz Nasaik Vadorrey z Movimiento Calasanz Zaragosa podzielili się swoimi rozwiązaniami i metodami stosowanymi podczas zajęć, natomiast Roland Márkus z Kalazancius Mozgalom z Węgier powiedział jak ważna jest integracja w grupie i relacje.  


Uczestnicy poznali etapy formacji i jej cele. Wzięli również udział w modelowym spotkaniu poprowadzonym przez Jurka Nowaka, jednego z członków Prowincjalny Zespół Ruchu Calasanz, które zostało szczegółowo omówione. Zostały także przedstawione pierwsze opracowane konspekty opisujące pracę animatorów podczas spotkań formacyjnych. Zakończeniem tego dnia był udział we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Niedziela była dniem podsumowania dwudniowej pracy uczestników i ich wniosków. O. Tomasz Abramowicz zwrócił uwagę na kluczowe punkty spotkań oraz formę ich przeprowadzania. Na koniec uczestnicy mieli okazję zadać pytania, które zrodziły się podczas tych trzech dni wspólnej współpracy. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ruchu Calasanz.

MK