Rekolekcje w Hebdowie

Rekolekcje w Hebdowie

W pierwszy weekend października odbyły rekolekcje charyzmatyczne w Hebdowie, które były skierowane do tych, którzy chcą poznać wspólnoty charyzmatyczne lub się w nich formują. 

W grupie znaleźli się przede wszystkim członkowie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym KANA z Łowicza, rodzice uczniów pijarskiego Liceum z Łowicza oraz nauczyciele tej szkoły. Rekolekcje przebiegały w wyjątkowej atmosferze klasztoru hebdowskiego pozwalającej jeszcze bardziej doświadczyć Boga, który jest bliski i zaprasza do współpracy z nim, poprzez dary charyzmatyczne.

Rekolekcje poprowadził o. Andrzej Lisiak wraz z zespołem p. Bożeną Wojciechowską oraz p. Małgorzatą Łapą. Bogu dziękujemy za wspaniały czas skupienia - powiedział o. Andrzej.

MK