20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

10 października odbyło się 20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej, które przebiegało pod hasłem: Niech zstąpi Duch Twój! i nawiązywało do postaci św. Jana Pawła II. Z powodu panującej sytuacji młodzież zgromadziła się w swoich placówkach, gdzie spotkanie odbywało się z elementami zdalnymi.

Panująca sytuacja uniemożliwiła młodzieży z naszych placówek udział w corocznym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej, które zawsze odbywało się w Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie na Akacjowej, dlatego tegoroczni uczestnicy zgromadzili się w swoich placówkach. Tam w małych grupkach mogli przeżywać lokalnie SMP, podczas którego nie brakowało wspólnych elementów odbywających się za pomocą wirtualnych spotkań.

Wszyscy spotkali się na wspólnym otwarciu jubileuszowego SMP, którego dokonał o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Po nim uczestnicy każdej z placówek powitali się okrzykiem nawiązującym do św. Jana Pawła II. O. Piotr Różański podczas swojej konferencji opowiedział o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Ta konferencja dzięki połączeniu internetowemu pozwoli nam zrozumieć, jak działa Duch Święty - mówił o. Piotr. Będziemy mówić o Duchu Świętym, kim On jest i jak działa. To wszystko pokazuje, pierwszą funkcję Ducha Świętego - jak On łączy nas, tak jak dzisiaj Internet połączył nas w jedną społeczność, w jedną wspólnotę, tak samo Duch Święty buduje Kościół - powiedział we wstępie o. Piotr.

Po południu odbyła się Wyprawa otwartych oczu, podczas której uczestnicy odwiedzali miejsca w okolicy związane ze św. Janem Pawłem II. O godz. 15.00 wszyscy ponownie połączyli się zdalnie, aby odmówić wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Poprowadził ją o. Piotr Recki sprzed Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie. Ostatnim punktem programu była Eucharystia, która odbywała się w każdej placówce. Słowami - 20. Spotkania Młodzieży Pijarskiej uważam za zamknięte - o. Jacek Wolan, Asystent ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży zakończył jubileuszowe spotkanie.

300 uczestników zgromadzonych w 9 placówkach w 7 miastach: Bolesławcu, Bolszewie, Elblągu, Łowiczu, Katowicach, Krakowie Wieczystej i Akacjowej oraz Rzeszowie, skąd również łączyły się siostry pijarki z młodzieżą ze swojego liceum, stworzyło niesamowitą atmosferę w każdej placówce, która pozwalała poczuć radość z przeżywanego spotkania.


MK