Spotkanie rodzin w Łowiczu

Spotkanie rodzin w Łowiczu

W piątkowy wieczór 9 października w kościele pijarskim w Łowiczu rodziny spotkały się z Panem Jezusem na adoracji, prosząc o błogosławieństwo Boże i ochronę, a także pomnożenie miłości. 

Zawierzenie ojców odczytał jeden z nich. Na zakończenie odczytane zostało Słowo Boże z księgi proroka Jeremiasza 29, 4 -14. Mówiło ono o tym, że Bóg daje swą łaskę tym, którzy To szukają, nawet w obliczu przeżywanych trudności. Niech ta modlitwa przyniesie błogosławione owoce - powiedział o. Andrzej Lisiak.

MK