Biało-czerwone szarfy na grobach

Biało-czerwone szarfy na grobach

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu co roku w okresie uroczystości Wszystkich Świętych odwiedzają łowickie cmentarze i pomniki bohaterów wojenny, tak było i w tym roku. 

Niestety panująca sytuacja uniemożliwiła liczny udział uczniów w tym przedsięwzięciu, dlatego przedstawiciele szkoły - nauczyciele Sebastian Popiel i Dominik Kuś rozwiesili biało-czerwone szarfy na grobach. 

Zdj. lowiczanin.info.pl

MK