6-8 listopada 2020 r.

6-8 listopada 2020 r.

W kolejnych Pijarskich Rekolekcjach Powołaniowych, które odbywały się w dniach 6-8 listopada 2020 r. wzięło udział trzech chłopaków, którzy nie po raz pierwszy pojawili się w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w Krakowie. Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Misiura. 

Mateusz z Białego Dunajca, Łukasz z Laskowej i Mateusz z okolic Krakowa przybyli do Seminarium na rekolekcje, które dotyczyły sakramentu pojednania i pokuty.

MK