Stypendia w Elblągu

Stypendia w Elblągu

W ostatnich dniach prezydent Elbląga przyznał stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas ósmych i siódmych szkół podstawowych, w gronie których znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Pijarskich.

Stypendia zostały przyznane za bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce w drugim semestrze w roku szkolnym 2019/2020. 

Serdecznie gratulujemy 10 uczniom: Zuzannie, Weronice, Magdalenie, Alicji, Natalii, Adzie, Alanowi, Wojciechowi, Marcinowi i Maksymilianowi za godne reprezentowanie szkoły pijarów! 

MK