20-22 listopada 2020 r.

20-22 listopada 2020 r.

Osobista i wspólnotowa modlitwa oraz troska o własną relację z Bogiem były tematem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które w dniach 20-22 listopada 2020 r. odbyły się w pijarskim seminarium duchownym w Krakowie. Wzięło w nich udział ośmiu chłopaków z kilku polskich diecezji. Rekolekcje prowadził o. Piotr Recki SchP – Delegat o. Prowincjała ds. powołań.