Patrocinium w Elblągu

Patrocinium w Elblągu

W tym roku obchody Patrocinium w Zespole Szkół Pijarskich św. Mikołaja w Elblągu przybrały formę zdalną. Ale nie tylko uczniowie mogli przeżywać to święto, ale także rodzice. 

Podczas prowadzonych lekcji, wychowawcy rozpoczęli spotkanie od modlitwy ułożonej przez św. Józefa Kalasancjusza - Koronki 12 Gwiazd. Zaplanowano również wspólne oglądanie filmów i materiałów poświęconych patronowi tego dnia. Jak co roku, odbył się konkurs. Uczniowie młodszych klas przygotowywali komiks na temat św. Józefa, natomiast starsi uczniowie wzięli udział w quizie, gdzie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat założyciela Zakonu Pijarów. 

Również rodzice zostali zaproszeni do świętowania tego dnia ze swoimi dziećmi. - Rodzicom zaproponowaliśmy już w domu rodzinnym wspólne spotkanie z dziećmi i świętowanie z nami, oraz z całą wspólnotą pijarską w Elblągu poprzez modlitwę rodzinną i przygotowanie „sałatki owocowej - Owoce świętości”, w nawiązaniu do świętych z Zakonu Pijarów - mówi o. Stanisław Płaszewski. 

Dla nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły został z kolei przygotowany List Kalasantyński.

MK