Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

"Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus". (Łk 2,1-14) 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia słowo o. Mateusza Pindelskiego - Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.