15-17 stycznia 2021 r.

15-17 stycznia 2021 r.

Maciej, Patryk, Rafał, Mikołaj, Wojtek i Szymon to uczestnicy kolejnych Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbyły się one w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie w dniach 15-17 stycznia 2021 r. Tematem rekolekcyjnych rozważań była osobista relacja z Bogiem potocznie nazywana modlitwą. 

Oprócz codziennej okazji do osobistej i wspólnotowej modlitwy, Eucharystii i konferencji, w programie był także czas na indywidualne pochylanie się nad Słowem Bożym (tzw. czas pustyni), wspólne dzielenie się owocami medytacji, rozmowy z klerykami, spacer i film. – Bardzo cieszy mnie to, że wciąż nie brakuje młodych, którzy chcą swoje życie budować na Jezusie i z Jezusem. Nie brakuje młodych, którzy wiedzą, jak ważna jest osobista relacja z Bogiem i którzy szukają okazji do pogłębiania tej relacji także poprzez udział w naszych pijarskich rekolekcjach – powiedział duszpasterz powołań o. Piotr Recki SchP.