Jubileusz bpa Jana Styrny

Jubileusz bpa Jana Styrny

W dniu 25 stycznia 2021 r. w święto Nawrócenia św. Pawła w katedrze elbląskiej była odprawiona Msza Święta z okazji 80. urodzin ks. bpa Jana Styrny. 

– Z naszej wspólnoty zakonnej w Elblągu – relacjonuje o. Stanisław Płaszewski – uczestniczyli ojcowie Rafał Roszer i Jakub Wojciechowski. Warto dodać, że biskup jako ordynariusz diecezji elbląskiej zaprosił pijarów do otwarcia w Elblągu szkoły pijarskiej i przekazał na ten cel obiekt. Ks. bp Jan Styrna został także uhonorowany dyplomem braterstwa naszego Zakonu. 

Zdjęcia: Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu

MK