Uczniowie Maryi w Katowicach

Uczniowie Maryi w Katowicach

W dniach 21 i 22 stycznia 2021 r. w naszej katowickiej Szkole Podstawowej odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

– Było ono poprzedzone Mszą Świętą odprawioną dla każdej z klas osobno – relacjonuje br. Janusz Dudek. Po jej zakończeniu uczniowie ustawieni w rzędzie oddawali o. dyrektorowi Marianowi Galasowi rotę ślubowania. Następnie o. Marian symbolicznie pasował ich na uczniów szkoły podstawowej i oddał pod opiekę patronki szkoły - Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

MK