Pasowanie uczniów w Poznaniu

Pasowanie uczniów w Poznaniu

W piątek, 29 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkół Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – o. dyrektor Jarosław Pabian i Pani wicedyrektor Anna Piątek. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a następnie odpowiedzieli na ważne pytania dotyczące naszego kraju i szkoły. – Ten egzamin zdali na szóstkę – relacjonuje Paulina Duszyńska, nauczyciel. 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał o. dyrektor Jarosław Pabian. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.

Zdjęcia: Paulina Duszyńska

MK