"Słoik biblijny" w Elblągu

Słoik biblijny stanowią fragmenty Pisma Świętego, czyli Słowa, które przygotował dla nas Bóg. To ostatnie z zadań, jakie dzieci klas IV szkoły podstawowej w Elblągu wykonywały podczas katechezy online. 

Każdy wykonał taki słoik z cytatami biblijnymi, aby to Słowo Boże czytać i rozważać oraz nim żyć. – Również w naszej szkole pijarskiej w Elblągu na holu szkoły jest możliwość,aby każdego dnia wylosować kartkę z Biblii lub odczytać Jej fragment – opowiada o. Stanisław Płaszewski.

MK