12-14 lutego 2021 r.

12-14 lutego 2021 r.

Oskar ze Szczecina, Marcin z Ełku, Darek z Warszawy i Oskar z ok. Tarnowa to kolejni uczestnicy Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Wspomniany turnus odbył się w naszym seminarium w dniach 12-14 lutego 2021 r. Hasłem rekolekcji były słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić". 

– Cieszę się, że tu przyjechałem. Mogłem nie tylko usłyszeć wiele ciekawych rzeczy o modlitwie, ale przede wszystkim mogłem moją wiedzę przekuć w czyn. Rekolekcje zaczęliśmy Eucharystią, później był brewiarz, czas na osobistą modlitwę i wreszcie czas pustyni i pochylanie się nad słowem Bożym. Teoria połączona z praktyką. Właśnie tego potrzebowałem – podsumował czas spędzony w naszej Wspólnocie jeden z uczestników rekolekcji.