Udzielenie klerykom posług

Udzielenie klerykom posług

W dniu 21 lutego 2021 r. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie podczas Eucharystii o godz. 8.30 czterech kleryków przyjęło posługi kanoniczne: klerycy Bartosz i Jan – posługę lektoratu, a klerycy Krzysztof i Szymon – posługę akolitatu.

Uroczystość ta podkreśla, że – tak jak wspomniał o. Mateusz Pindelski, prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów – kapłan jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. Skąd się wzięły owe posługi?

– O początkach lektoratu w Kościele zaświadczają Ojcowie Kościoła już w trzecim wieku – wyjaśnia kl. Jan Furman. – Później lektorat był jednym z niższych święceń. Papież Paweł VI przekształc święcenia nisze w posługi, które mogą przyjmować nie tylko mężczyźni przygotowujący się do kapłaństwa, ale i świeccy, a od tego roku za sprawą papieża Franciszka także kobiety. Dokumenty Kościoła określają zadanie lektorów w liturgii następująco: lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może także wykonać psalm między czytaniami (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, p. 99). –  Ponadto ich zadaniem jest przygotowywanie innych osób do czytania czytań liturgicznych – dodaje kl. Jan.  W czasie obrzędu udzielenia posługi lektorzy otrzymują Pismo Święte, które odtąd mają proklamować w liturgii i głosić całym życiem.

– Akolici pojawiają się w historii Kościoła już w trzecim wieku  –  opisuje kl. Jan. – Akolita zostaje ustanowiony, aby usługiwał przy ołtarzu i pomagał kapłanowi oraz diakonowi. Jego zadaniem jest przygotowanie ołtarza. Gdy jest taka potrzeba, może udzielać wiernym Komunii Świętej, której jest szafarzem nadzwyczajnym. 

Nowo ustanowionym lektorom i akolitom życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i radości z pełnienia służby w Kościele oraz polecamy ich Waszej modlitwie!

Zdj.: kl. Arkadiusz Niewęgłowski

MK