Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

,,Panie, naucz nas się modlić” te słowa z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza były hasłem Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych, które w dniach 26-28 lutego 2021 r. odbywały się w pijarskim domu seminaryjnym. Poprowadził je o. Piotr Recki  delegat o. Prowincjała ds. Powołań.

Na rekolekcje przyjechało siedmiu chłopaków  licealistów i studentów. 

– Już dwa razy o. Piotr zapraszał mnie na te rekolekcje  mówi jeden z uczestników.  Zawsze coś mi wypadało i odmawiałem. Tym razem – już po sesji – postanowiłem przyjechać i nie żałuję. Zainteresował mnie temat modlitwy. Bo chociaż staram się modlić, czasem w trakcie modlitwy czuję – jak mówił o. Piotr na konferencji – jakbym dzwonił do kogoś, kto nigdy ode mnie telefonu nie odbiera i gadam tylko z automatyczną sekretarką. Chciałbym – przynajmniej od czasu do czasu – pogadać też z Panem Bogiem. Myślę, że po tych rekolekcjach będzie mi to przychodziło łatwiej niż dotąd – podsumował rekolektant.

MK