Dzień skupienia w Łowiczu

Dzień skupienia w Łowiczu

W miniony piątek, 5 marca 2021 r., nauczyciele z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu przeżywali swój wielkopostny dzień skupienia. Rozpoczął się on o 18.00 wspólnie przeżytą drogą krzyżową w kościele oo. pijarów.  

Przedmiotem rozważań odczytanych przy każdej stacji była rodzina i jej wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. – Czytane refleksje pozwalały zastanowić się nad rolą, jaką w dzisiejszym świecie odgrywa dom rodzinny, w którym dzieci i młodzież uczą się miłości, wzajemnego szacunku i przebaczenia – relacjonuje p. Bożena Siekiera, nauczycielka z pijarskiej łowickiej szkoły. Czytane teksty zostały napisane przez ojców pijarów, którzy przez ostatnie 25 lat pracowali w szkole i towarzyszyli uczniom i ich rodzinom w procesie duchowej formacji. – Mieliśmy też czas osobistego spotkania z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej oraz powierzenia Mu siebie i swoich rodzin podczas Mszy Świętej – dodaje p. Bożena. – Miło było spotkać się ze sobą i razem trwać na modlitwie.

MK