Droga krzyżowa w Elblągu

Droga krzyżowa w Elblągu

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2021 r. w szkole pijarskiej w Elblągu nauczyciele, przedstawiciele Bractwa Szkół Pobożnych oraz pracownicy szkoły wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej. 

Rozważania przygotowała p. Izabela Galicka, pedagog szkoły wraz z uczennicami klasy 8 szkoły podstawowej, a droga krzyżowa została odśpiewana i nosiła nazwę "Ślad Losu". 

Nabożeństwo odbyło się z zachowaniem wymogów sanitarnych. 

MK